ZGŁOSZENIE

UCZESTNICTWA W KURSIE SPECJALISTYCZNYM W DNIACH 10-12.10.2019r. W KOŁOBRZEGU:

Imię i nazwisko

Adres

Tel/fax

E-mail

Nr uprawnień rzeczoznawcy maj±tkowego

Niniejszym zgłaszam swoje uczestnictwo w szkoleniu w dniach 10-12 października 2019 r. Opłatę za uczestnictwo zobowiązuję się przekazać w terminie do 30 września 2019 r. na konto: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Koszalinie (BOŚ O/Koszalin 67 1540 1043 2001 8100 5500 0001), bądź w biurze Stowarzyszenia w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 140 pok. 219 .

Rezerwacja noclegów:
09/10.10.2019 r. (Koszt noclegu pokój 2 osobowy 334 zł, pokój 1 osobowy 270 zł)
10/11.10.2019 r.
11/12.10.2019 r.
12/13.10.2019 r. (Koszt noclegu pokój 2 osobowy 334 zł, pokój 1 osobowy 270 zł)
Rezerwacja dla osoby towarzysz±cej       


Dane do faktury (firma, NIP):

Firma: 

Adres :

NIP :

Jestem płatnikiem podatku VAT, wyrażam zgodę na wystawienie faktury  bez mojego podpisu.

 Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc rezygnacja z kursu specjalistycznego może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed kursem.

 Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez ŚSRzM w Koszaliie